Saturday, 27 November 2021

STCU News and Announcements

STCU signs the Memorandum of Implementation with the Ministry of Health of Ukraine on the project “Bio-safety and bio-security Improvement at the UAPS”

216/413
21 Jul 2011
STCU signs the Memorandum of Implementation with the Ministry of Health of Ukraine on the project “Bio-safety and bio-security Improvement at the UAPS”


Press Release Ukr
Press Release(Ukr)
Press Release Eng
Press Release(Eng)

PRESS RELEASE
19 July 2011

Signing of the Memorandum of Implementation between the Ministry of Health of Ukraine and the Science and Technology Center in Ukraine concerning the project “Bio-safety and bio-security Improvement at the Ukrainian Anti-Plague Station in Simferopol”

On 19 July 2011, Minister of Health of Ukraine Mr. O. Anisсhenko and Science and Technology Center in Ukraine (STCU) Executive Director, Mr. A. Hood, signed a Memorandum of Implementation for cooperation and coordination of activities in the framework of the project “Bio-safety and bio-security Improvement at the Ukrainian Anti-Plague Station in Simferopol”. This action is aimed at facilities’ reconstruction in accordance with modern international bio-safety and bio-security standards. The project funded by European Union (EU) through the STCU will last for a 36 months period.
Intensive preparative work preceded project start from January 2006 when during a Troika meeting on Non-proliferation and Global Disarmament, Ukraine requested support from EU to enhance bio-safety to prevent contamination and spread of dangerous infections pathogens and improve physical protection of stored pathogen agents handled at the UAPS.
Project tasks include (1) securing existing UAPS facility in Simferopol, (2) building, within the available budget of the STCU-EU Contribution Agreement, a new facility according to Ministry of Health of Ukraine’s mission for Simferopol UAPS and to ensure safety according to modern standards and (3) providing adequate UAPS staff training.
This project is very timely given the cholera outbreak that took place in the south of Ukraine (22 sickness cases registered by MoH on 11.07.2011). Project implementation at UAPS, on improving biosecurity and biosafety systems, will allow reducing significantly the risks in Crimea region and increasing the safety level for the population and tourists by offering a new monitoring platform.

ABOUT STCU: The Science and Technology Center in Ukraine is an intergovernmental, non-profit organization created with the goal of aiding scientists previously working on the development of weapons of mass destruction. The STCU was created and is governed by the “Agreement to Establish a Science and Technology Center in Ukraine” originally signed by Canada, Sweden, Ukraine, and the United States of America in 1993. Subsequently, Sweden was replaced by the European Union in 1998 and Azerbaijan, Georgia, Moldova and Uzbekistan have also become signatories to the agreement. The STCU finances projects which convert the military know-how of the scientists of our recipient states into peaceful civilian applications. Other than regular projects, the STCU also works in a number of other spheres of activity, which include: Matchmaking, Promotional Missions, Seminars and Workshops, Partnership Projects, and Patenting Support.

For more information on the Center’s activities please visit our website at http://www.stcu.int
Прес - реліз

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Українським науково-технологічним центром щодо проекту "Вдосконалення систем біобезпеки та біозахисту на Українській протичумної станції у місті Сімферополь".

19 липня 2011, Міністр охорони здоров'я України пан Олександр Аніщенко та Виконавчий директор Українського науково-технологічного центру (УНТЦ), пан Ендрю Худ, підписали Меморандум про взаєморозуміння, метою якого є поглиблення співробітництва та координація спільної діяльності в рамках проекту "Вдосконалення систем біобезпеки та біозахисту на Українській протичумної станції у місті Сімферополь". Цей проект спрямований на реконструкцію існуючої станції відповідно до сучасних міжнародних стандартів з біобезпеки та біозахисту. Проект фінансується Європейським Союзом (ЄС) через УНТЦ, тривалість cтановить 36 місяців.
Інтенсивна підготовча робота щодо запуску проекту розпочалася з січня 2006 року, коли під час зустрічі так званої Трійки щодо нерозповсюдження ядерної зброї та глобального роззброєння, Україна звернулася по допомогу з боку ЄС для підвищення біологічної безпеки для запобігання розповсюдження патогенів небезпечних інфекцій та покращення умов фізичного захисту збудників, які зберігаються та досліджуються на Українській протичумної станції у місті Сімферополь.
Основними етапами проекту є: (1) вдосконалення системи безпеки існуючого об'єкту Української протичумної станції у місті Сімферополь; (2) спорудження нового об'єкту станції в рамках доступного бюджету Угоди про співробітництво між Українським науково-технологічним центром та Європейським Союзом, та відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України і сучасних стандартів для забезпечення безпеки; (3) забезпечення належної підготовки персоналу.
Цей проект своєчасно надасть можливість підвищити рівень біозахисту населення, враховуючи спалах холери, який відбувся на півдні України у 2011 році (22 випадків захворювання зареєстровані МОЗ на 11.07.2011). Реалізація проекту на Українській протичумної станції у місті Сімферополь пропонує нову платформу моніторингу, яка дозволить підвищити рівень системи біологічної безпеки та біологічного захисту для населення та туристів в регіоні Криму.


Про УНТЦ: Український науково-технологічний центр - міжурядова некомерційна організація, створена з метою надання допомоги вченим, які за радянських часів були залучені до проектів пов’язаних зі зброєю масового знищення. УНТЦ був створений та діє на основі "Угоди про створення науково-технологічного центру в Україну", спочатку підписаною Канадою, Швецією, Україною та Сполученими Штатами Америки в 1993 році. Згодом, Європейський Союз замінив Швецію в 1998 році та були підписані угоди з Азербайджаном, Грузією, Молдовою та Узбекистаном.
УНТЦ фінансує проекти, які направляють військові ноу-хау вчених нашої держави на мирні цивільні цілі. Крім регулярних проектів, УНТЦ також працює у ряді інших сфер діяльності, які включають в себе: налагодження колабораційних контактів українських та закордонних вчених, місії по трансферу технологій, семінари і практикуми, партнерські проекти, а також підтримку патентування.I Agree This website uses cookies to provide necessary site functionality and improve your online experience. By using this website, you agree to use of cookies as outlined in STCU Privacy Policy